Během května 2022 se budou konat v jurtě dvě tematická setkání s externím odborníkem Bohdanem Fukou, který nám prezentuje aktivity projektu OP-PPR ČR Šablony OPPR pro LMŠ Jaata, s.r.o. Mimo prezentaci projektu rodičům dojde i k praktické evaluaci již proběhlého a prezentaci přímé pomoci Jaaty inkluzivním rodinám.

V červnu 2021 se chystáme na komunitně osvětové setkání s rodiči, kterým nás provede Petr Havlan a zavede nás do rytmů Afriky a ukáže nám zvyky domorodců.

Setkání proběhne 28.6.2021.

Toto setkání je spolufinancováno z OP-PPR pro LMŠ Jaata.