Denní program

Jak to v Jaatě vedeme

Dopoledne
8.00—13.00

8.00—8.30 příchod, ranní aktivita
9.00—10.30 Monte pomůcky, elipsa, svačina
10.30—12.30 venkovní pobyt
13.00 odchod

Odpoledne
13.00—15.00

13.00—14.30 odpočinek s knížkou
14.30—15.00 svačina
15.00 odchod dětí domů nebo na kroužek

Příchod
Po příchodu si děti samostatně vybírají činnosti – hrají si, zároveň k tomu mají děti připravenou ranní aktivitu.

Elipsa
Chůze po elipse a navození atmosféry související s připraveným tématem, komunikace k tématu; nácvik ticha; „elipsa“ je jeden z momentů, kdy děti mohou poznat respekt či nerespekt k druhému. Elipsa je vedená lektorem, ale není přesně dané, jak se musí vyvinout. Řídí se dle nastavení dětí. Na elipse probíhá i set Play wisely.

Aktivita s pomůckami
Individuální práce s pomůckami, práce na projektech souvisejících a projekty s probíraným tématem.
Rozdělení do center aktivit dle vlastní volby.

Pobyt venku
Poznávací výpravy do zoo a botanické zahrady v sousedství, pobyt na zahradě a připravené pohybové aktivity.

Po obědě považujeme za důležité si odpočinout — čteme pohádky, posloucháme příběhy, hrajeme klidové hry. Není nutné spát, ale je potřeba se natáhnout a zklidnit mysl i tělo.

Odpočinek trvá do 14.30, pokud nám to počasí v létě dovolí, tak trávíme i odpočinek venku, ve stínu.

Odpolední svačinka je v čase 14.30—15.00.

V novém prostoru bude od 15.00 otevřena herna pro děti. Místo, kde se může skákat do bazénku s kuličkami, klouzat se, hrát si s auťáky aj.

Dle programu je od 15.00 kroužek.