Pro zájemce

Školné

Školné pro rok 2018/19  je jednotné pro všechny typy docházky. Rozlišujeme pouze dopolední a odpolední.
Rodič si může zvolit, zda bude navštěvovat školku 3—5 dní v týdnu. Důvodem pro toto rozhodnutí byla stabilita kolektivu.

Dopolední docházka — 6 800 Kč
(5 440 Kč – sleva na sourozence)

Odpolední docházka — 9 520 Kč
(7 616 Kč – sleva na sourozence)

Uvedené částky nezahrnují stravné.

Přijetí dítěte

Přijetí dítěte do LMŠ Jaata je dáno výběrem týmu, který se rozhoduje na základě:

• zralost dítěte pro předškolní docházku
• sourozenci — mají přednost
• seznam čekatelů

Jestliže se spolu dohodneme na přijetí, bude třeba vyplnit Přihlášku, Dotazník pro rodiče, Smlouvu o péči o dítě.
Dokumenty jsou ke stažení po stisknutí tlačítka.

Zápis

Pokud máte zájem o docházku vašeho dítěte do Jaaty, je třeba kontaktovat (emailem či telefonicky) Terezu Vavrečkovou

Telefonicky 603 200 512 nebo
Emailem: lms.jaata@gmail.com

Před jednáním o docházce dítěte je nezbytná Vaše návštěva u nás. Je třeba se vzájemně poznat, pochopit motivaci pro výběr naší školky, stejně tak Vaše seznámení s naším přístupem a prostorem. Stejně tak Vás seznámíme s naším Školním řádem, koncepcí a provozním řádem.

Dokumenty ke stažení