Pro zájemce

Moc rádi Vás přivítáme na zahradě jen tak. Nejdříve se přijďte podívat, jestli jsme na místě, které by se Vám líbilo, pak mrkněte na náš koncept a pokud to s Vámi bude hezky rezonovat, pak pište či volejte, ať se můžeme co nejdříve potkat a poznat, zda jsme tou správnou náručí pro Vaše dítě.

Školné

Školné pro rok 2024/25  je jednotné pro všechny typy docházky.
Rodič si může zvolit, zda bude navštěvovat školku 3—5 dní v týdnu. Důvodem pro toto rozhodnutí byla stabilita dětského kolektivu. Další významnou rolí bylo bezpečné zázemí pro tým.

Měsíční školné — 9.500,- Kč
(7.600 Kč – cena po slevě na sourozence)

Uvedená částka nezahrnuje stravné.

Přijetí dítěte

Přijetí dítěte do LMŠ Jaata je dáno kritérii pro přijetí:

• připravenost dítěte pro předškolní docházku

• souznění v přístupu, filozofií, waldorfskou pedagogikou, lesní pedagogikou, otevřený přístup, zdravý životní styl

• sourozenci v Jaatě

• seznam čekatelů

• dlouhodobost zájmu

• vyváženost kolektivu

• očkování

• účast dětí na adaptačních dnech

Jestliže se spolu dohodneme na přijetí, bude třeba vyplnit Přihlášku, Dotazník pro rodiče, Smlouvu o péči o dítě, Zdravotní způsobilost.
Zájemců o Jaatu je mnoho a my bohužel nemůžeme přijmout všechny. Ve chvíli, kdy by kritéria nepomohla v rozhodnutí, tzn. vyšla by stejně pro více dětí, pak rozhoduje losování.

Zápis

Pokud máte zájem o docházku vašeho dítěte do Jaaty, je třeba kontaktovat (emailem či telefonicky) Terezu Vavrečkovou

Telefonicky 603 200 512 nebo
Emailem: lms.jaata@gmail.com

Před jednáním o docházce dítěte je nezbytná Vaše návštěva u nás. Je třeba se vzájemně poznat, pochopit motivaci pro výběr naší školky, stejně tak Vaše seznámení s naším přístupem a prostorem. Při osobním setkání Vás  seznámíme s naším Školním řádem, koncepcí a provozním řádem.

Zápis pro školní rok 2024/2025 bude v období 2.-8. května 2024. Pokud však máte zájem, je možné psát i v průběhu roku.