Naše cíle

Jaké jsou naše cíle a s jakými koncepty pracujeme?

Naše cíle

Chtěli bychom vést děti cestou porozumění a vzájemného respektu. Napsat to je daleko jednodušší, než to realizovat v praxi. Udržet si respekt bez použití násilí (myšleno verbálního nátlaku, vynucování si poslušnosti aj.) ve skupině je velmi obtížné.

Je nutné mít zvládnuté dovednosti nenásilné komunikace a konceptu R&R. Jako nezbytné vnímáme součinnost rodiny, tzn. podobný přístup. Jestliže je doma dítě vedeno pod jinou filozofií, těžko se s ním pracuje pár hodin denně jinak, nenásilně.

V případě rozporu v přístupu rodiny a školky, dochází ke vzniku nepříjemných situací, které brzdí nejen rozvoj dítěte, ale i celého kolektivu. Když naopak dojde k symbióze mezi přístupem rodiny a školky, je umožněn harmonický rozvoj dítěte. Cítí sílu a jistotu v cestě k seberealizaci.

Naším cílem je cesta k poznání. Nejen dětí a rodičů, ale i naše cesta. Za dobu, co jsme ve spojení s Jaatou, jsme si prošli řadou situací, které nám jasně ukázaly, že není jednoznačná odpověď a není jedna pravda. Je důležité, naučit se dívat různou optikou na situace, které nám život přináší. Pokud budeme schopni toto nenásilně předat i našim dětem, tak je možné, že se k sobě do budoucna budou lidé chovat lépe. S větší úctou, tolerancí a respektem.

Kam směřujeme

— pomoci rodičům vychovávat svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti, které umí řešit problémy, vzájemně si naslouchat, učí se přistupovat ekologicky k životu
— nabídnout dětem prostor pro jejich přirozený vývoj
— děti nehodnotit, ale učit je, aby se každé z nich umělo samo ocenit; aby uměli dokončit svou práci
— pracovat dohromady jako rodina: tým, uplatňující při výchově partnerský přístup a kreativitu
— učit se od dětí, co jsme doposud nepochopili.

Koncepty se kterými pracujeme

Respektovat a být respektován
Nenásilná komunikace
Waldorfská pedagogika
Přírodní pedagogika
Pomalé rodičovství

Proč volíme náš přístup

Již víme, že se nejedná pouze o náš pocit, ale o fakt. Dětí se učí tím, že nás sledují. My jsme tím hlavním motorem pro jejich jednání. To nám dává do rukou zodpovědnost, které si vážíme.

Naším cílem je, ukázat dětem, že spory můžeme řešit klidnou cestou bez použití násilí (verbálního i nonverbálního).

Provádíme děti dnešním světem s možností poznat přírodní krásy všemi smysly. Mohou si přivonět, mohou ochutnat a hlavně mohou osahat. Učíme se poznávat brouky pod lupou a obdivujeme přírodu i v tom nejmenším detailu. Protože právě na detail mají děti talent.

Naším přáním je skloubit vzdělávání dětí s prožitkem všemi smysly a to vše za nemalé asistence matky přírody.

Jako slabou stránkou Jaaty může být někým vnímaná malá technická vybavenost, malý rozvoj v „in“ záležitostech. Za kolektiv Jaaty můžu říct, že je naším cílem odpoutat děti od virtuálního světa a umožnit jim přístup k přírodním materiálům a pracovat dle starých technik. Podporujeme děti v poznávání tradic.