V roce 2015 jsme se rozhodli postavit jurty. Ve velké míře nám pomohla Dagi Sturges z Art Hole Hostelu. Bez ní bychom jurtu nepostavili! Pomohli nám také Famtents & Rents!

V říjnu 2017 nám jurty zapálili dva lupiči a poté nám pomohla (dle mého) půlka národa, abychom se vzchopili, postavili nové jurty a šli zase dál v dobré víře, že to, co děláme, má smysl. Pomohli nám především: Bohnice žijí – svým zázemím, celý dream tým Jaaty, který to táhl daleko přes pracovní dobu, rodina a kamarádi rodiny Terezy Vavrečkové, finančně pomohlo mnoho lidí. Především tedy oddíl Stonožka nebo opět Famtents & Rents. Pomohlo mnoho organizací, blízkých i vzdálených. Ale všichni s dobrým úmyslem, abychom přežili. Naše díky nebude nikdy dostatečně vyřčeno…

V letech 2018-2020 pomáhala spousta lidí z blízkého okolí, mnoho rodin z jurty i mimo ní. Především nám pomohla firma Emila Penna s kopáním jezírka i drenáže pozemku. Velmi nám pomohli lidé z firmy Kořenovky! Nejen, že nám nakreslili, jak máme jezírko kopat a co máme udělat. Ale darovali nám i fólii! Pomohli nám při našich přehmatech… A teď nám ještě vysázeli mnoho života na okraj jezírka. Děkujeme za to!

 

Odkazy na naše pomocníky přidáme, jen co se to naučíme! V blízké době čekejte aktualizaci. Omlouváme se všem za malou flexibilitu, která je způsobená nedostatečnou znalostí virtuálního světa.. 🙂

 

https://www.famtents.com

https://www.artholehostel.com

http://bohniceziji.cz

http://www.parta.cz

http://www.progressystem.com

http://www.korenovky.cz