V roce 2015 jsme se rozhodli postavit jurty. Ve velké míře nám pomohla Dagi Sturges z Art Hole Hostelu. Bez ní bychom jurtu nepostavili! Pomohli nám také Famtents & Rents!

V říjnu 2017 nám jurty zapálili dva lupiči a poté nám pomohla (dle mého) půlka národa, abychom se vzchopili, postavili nové jurty a šli zase dál v dobré víře, že to, co děláme, má smysl. Pomohli nám především: Bohnice žijí – svým zázemím, celý dream tým Jaaty, který to táhl daleko přes pracovní dobu, rodina a kamarádi rodiny Terezy Vavrečkové, finančně pomohlo mnoho lidí. Především tedy oddíl Stonožka nebo opět Famtents & Rents. Pomohlo mnoho organizací, blízkých i vzdálených. Ale všichni s dobrým úmyslem, abychom přežili. Naše díky nebude nikdy dostatečně vyřčeno…

V letech 2018-2020 pomáhala spousta lidí z blízkého okolí, mnoho rodin z jurty i mimo ní. Především nám pomohla firma Emila Penna s kopáním jezírka i drenáže pozemku. Velmi nám pomohli lidé z firmy Kořenovky! Nejen, že nám nakreslili, jak máme jezírko kopat a co máme udělat. Ale darovali nám i fólii! Pomohli nám při našich přehmatech… A teď nám ještě vysázeli mnoho života na okraj jezírka. Děkujeme za to!

V letech 2020 – 2021 jsme se státním fondem životního prostředí řešili grant a dovedli jsme ho do zdárného konce. Díky SFŽP máme skvělé zázemí pro nové záchody Biolan a taky máme luxusní termoboxy, které opravdu drží! Vodní lázeň si užíváme při servírování oběda.

„Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

Ministerstvo životního prostředí – http://www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR – http://www.sfzp.cz.                                     

Od září 2020 využíváme pomoci dvojjazyčného asistenta a to za velké podpory OP – PPR. Projekt s názvem Šablona OPPPR pro LMŠ Jaata, reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001961 je financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt rozvíjí proinkluzivní prostředí v LMŠ prostřednictvím podpory dětí s odlišným mateřským jazykem a aktivit zaměřených na spolupráci s rodiči dětí.

Od září 2023 využíváme pomoci školního asistenta za podpory Šablony OP JAK pro LMŠ Jaata, reg. č. CZ.02.02.03/00/22_002/0002146

https://www.famtents.com

https://www.artholehostel.com

http://bohniceziji.cz

http://www.parta.cz

http://www.progressystem.com

http://www.korenovky.cz